Skyperry

SKYPERRY là Influencer marketing agency đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi kết nối tất cả những người có ảnh hưởng với mục đích nâng cao nhận thức về thương hiệu, tính xác thực của sản phẩm trong network của người theo dõi.