Sử Dụng Phương Pháp
Tiếp Cận Mạng Xã Hội Đa Kênh

Contact Us

IMVN là cầu nối giữa Influencer và những nhân sự hoạt động trong lĩnh vực Influencer Marketing.

IMVN đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, lựa chọn, kết nối giữa đôi bên theo tiêu chí linh hoạt và tối ưu trọn gói chi phí, thời gian, hình thức hợp tác.