Influencer Marketing

Social Media

Influencer Marketing và seeding

Thật vui khi người ta hô hào tuyên chiến với follower ảo nhưng lại luôn mong muốn có lực lượng seeder hùng hậu. Seeding quan trọng thế nào? Rất quan trọng vì…

Campaigns

Xu hướng campaign tết 2019 có gì?

Tết là thời điểm vàng cho các thương hiệu dành nhiều ngân sách truyền thông để quảng bá hình ảnh và củng cố quan hệ và xây dựng niềm tin với người…

Agency