Influencer
Campaign

Đội ngũ IMVN tự hào là chuyên gia trong lĩnh vực Influencer Marketing với tiêu chí kết nối đúng KOLs/KOCs phù hợp – tối ưu ngân sách- đem lại giá trị thật cho thương hiệu.​​

IMVN giúp Gì Cho
Doanh Nghiệp

Lên Chiến Lược Nội Dung

IMVN chọn cách kể những câu chuyện phù hợp với cá tính của Influencer trên các nền tảng tiềm năng của họ.

Sản Xuất Nội Dung

Sáng tạo, đa dạng, hợp thời. Đội ngũ Production của IMVN có thể “nâng cấp” hình ảnh, video của thương hiệu lên tầm cao mới.

Kết Nối & Lan Tỏa

IMVN sẵn sàng kết nối bạn với những Influencer có khả năng khiến mọi người bàn luận và hành động.

Quảng Cáo Trên Social Media

IMVN chọn cách kể những câu chuyện phù hợp với cá tính của Influencer trên các nền tảng tiềm năng của họ.

Theo Dõi & Đo Lường

Dựa trên mục tiêu và KPIs cụ thể, IMVN sẵn sàng theo dõi và cung cấp cho doanh nghiệp thông tin minh bạch trong suốt tiến trình

Quản Lý Chiến Dịch

Từ quản lý KOLs/KOCs đến đăng tải nội dung và kêu gọi hành động, IMVN tự hào hỗ trợ doanh nghiệp trọn gói.

Sử Dụng Phương Pháp
Tiếp Cận Mạng Xã Hội Đa Kênh

Contact Us

IMVN là cầu nối giữa Influencer và những nhân sự hoạt động trong lĩnh vực Influencer Marketing.

IMVN đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, lựa chọn, kết nối giữa đôi bên theo tiêu chí linh hoạt và tối ưu trọn gói chi phí, thời gian, hình thức hợp tác.