Personal Branding

Xây dựng Personal Branding là bước đi đầu tiên trên con đường định danh để trở thành một Influencer Marketing chuyên nghiệp.

Gói TRẢI NGHIỆM

3 tháng
  • Phác thảo chân dung & Xây dựng định hướng personal branding theo phong cách, nhu cầu.
  • Trải nghiệm những scope cơ bản liên quan Content & Styling.
Đăng kí

Gói ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH

6 tháng
  • Xây dựng lộ trình personal branding chính xác, chuyên nghiệp.
  • Trải nghiệm đa dạng phong cách riêng theo các hoạt động trong đời sống, công việc...
Đăng kí

Gói CHUYÊN NGHIỆP CÁ TÍNH

12 tháng
  • Hoàn thiện duy trì phong cách cá nhân ổn định, toàn diện.
  • Tối ưu & đồng bộ phong cách cá nhân với dấu ấn riêng trên các nội dung, hoạt động với cộng đồng, xã hội...
Đăng kí