Personal
Branding

Thấu hiểu bản thân – Thể hiện phong cách – Xác định mục tiêu. Hãy chọn gói phù hợp để IMVN đồng hành cùng bạn những bước đầu tiên trên con đường định danh trở thành Influencer chuyên nghiệp.

Giải Pháp Personal Branding Chuyên Nghiệp

Experience Package
3 months

  • Trải nghiệm những scope cơ bản liên quan Content & Styling.
  • Phác thảo chân dung & Xây dựng định hướng personal branding theo phong cách, nhu cầu.

Shaping Pack
6 months

  • Xây dựng lộ trình personal branding chính xác, chuyên nghiệp.
  • Trải nghiệm đa dạng phong cách riêng theo các hoạt động trong đời sống, công việc…

Intensive Package
12 months

  • Hoàn thiện duy trì phong cách cá nhân ổn định, toàn diện.
  • Tối ưu & đồng bộ phong cách cá nhân với dấu ấn riêng trên các nội dung, hoạt động với cộng đồng, xã hội…