Explore Our Impactful
Influencer Marketing
Solutions

Giải pháp Influencer Marketing chuyên nghiệp toàn vẹn.

Why choose IMVN?

Our services

Personal Branding

Cùng IMVN từng bước định danh trở thành Influencer chuyên nghiệp.

Read more

Influencer Campaign

Từ ý tưởng đến thực thi và đo lường, báo cáo, IMVN xây dựng chiến lược Influencer Marketing tổng hợp và tối ưu nhất cho thương hiệu.

Read more

Influencer Marketing Jobs

Nơi kết nối những cộng sự phù hợp trong vũ trụ Influencer Marketing.

Read more

Financial Planning

Nơi tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ về tài chính trong ngành Influencer Marketing.

Read more

Latest Posts

Contact Us

IMVN là cầu nối giữa Influencer và những nhân sự hoạt động trong lĩnh vực Influencer Marketing.

IMVN đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, lựa chọn, kết nối giữa đôi bên theo tiêu chí linh hoạt và tối ưu trọn gói chi phí, thời gian, hình thức hợp tác.