Truong Bao Tháng Tám 20, 2023 321

KOL in-house – Vận hành thông minh, hiệu quả vững bền

Với xu hướng sử dụng KOL in-house trong chiến lược marketing của doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò dẫn dắt thương hiệu mà còn trực tiếp tham gia truyền tải thông điệp tới công chúng. Điều này tạo ra tác động sâu rộng đến mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp.

Một trong những cách tiếp cận nghiên cứu về tác động khi sử dụng các KOL là lãnh đạo, có thể áp dụng là sử dụng mô hình BSC (Balanced Scorecard) để đánh giá ảnh hưởng của xu hướng này đến các mặt khác nhau của hoạt động kinh doanh

BSC là một khung chiến lược quản trị hiệu quả, giúp doanh nghiệp cân bằng giữa các chỉ số tài chính và phi tài chính, đồng thời liên kết chiến lược với các mục tiêu, chỉ tiêu và hoạt động hằng ngày. BSC gồm bốn góc nhìn chính: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học tập và phát triển.

BSC (Balanced Scorecard)

BSC là một khung chiến lược quản trị hiệu quả, giúp doanh nghiệp cân bằng giữa các chỉ số tài chính và phi tài chính, đồng thời liên kết chiến lược với các mục tiêu, chỉ tiêu và hoạt động hằng ngày

BSC gồm bốn góc nhìn chính

Tài Chính

Quy trình nội bộ

Khách Hàng

Học tập và phát triển

Dưới đây là một số điểm nhấn về ảnh hưởng của KOL in-house theo từng góc nhìn này:

Góc nhìn Tài chính:

 • KOL in-house giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí marketing so với việc thuê KOL bên ngoài, đồng thời tăng doanh thu nhờ sự tương tác cao hơn của khách hàng với thương hiệu. Tuy nhiên, cũng cần phải đầu tư vào việc xây dựng nội dung chất lượng, quản lý uy tín và ứng biến khủng hoảng truyền thông khi cần thiết.
 • Tiết kiệm nhân lực tìm kiếm, quản lý KOL
 • Tối ưu hóa nguồn lực, tập trung vào nội dung chất lượng

Góc nhìn Khách hàng:

 • KOL in-house giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ gần gũi, tin tưởng và đồng cảm với khách hàng, nhờ sự chia sẻ trực tiếp từ lãnh đạo về câu chuyện, giá trị và sứ mệnh của thương hiệu. Điều này có thể tăng sự hài lòng, trung thành và giới thiệu của khách hàng.
 • Cũng có thể gây ra sự phản ứng tiêu cực nếu thông điệp không được kiểm soát chặt chẽ hoặc không phù hợp với mong đợi của khách hàng. Vì vậy, cần đảm bảo tính nhất quán của thông điệp
 • Tránh để hình ảnh cá nhân ảnh hưởng thái quá đến thương hiệu

Góc nhìn Quy trình nội bộ:

 • KOL in-house giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả quy trình truyền thông, khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa lãnh đạo và các bộ phận chức năng. Điều này giúp tăng cường sự nhất quán, minh bạch và linh hoạt trong việc truyền tải thông điệp thương hiệu. Tuy nhiên, cũng có thể gặp khó khăn trong việc phân công trách nhiệm, kiểm soát chất lượng và đảm bảo tính toàn diện của thông điệp.
 • Xây dựng quy trình và luôn có thể kiểm soát thông điệp chặt chẽ.
 • Các quy trình nội bộ sẽ tối ưu nhằm cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích doanh nghiệp, do có sự tác động trực tiếp từ lãnh đạo. Từ đó, có thể cải thiện quy trình nội bộ tốt hơn.

Góc nhìn Học tập và phát triển:

 • Kích thích đổi mới sáng tạo trong nội dung truyền tải và hình thức truyền thông
 • KOL in-house giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực nhân sự, đồng thời, khi lãnh đạo có vai trò là người hướng dẫn, làm gương và khích lệ cho các CBNV trong việc xây dựng và lan tỏa thông điệp thương hiệu. Điều này giúp tạo ra một văn hóa doanh nghiệp tích cực, sáng tạo và hợp tác. Tuy nhiên, cũng cần phải đầu tư vào việc đào tạo, hỗ trợ và phát triển kỹ năng truyền thông cho lãnh đạo và các CBNV.
 • Chú trọng phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả và cải tiến

Nhìn chung, KOL in-house mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm thách thức đáng kể. Doanh nghiệp cần có sự điều phối nhịp nhàng, xuyên suốt từ chiến lược đến thực thi để phát huy tối đa lợi thế từ xu hướng này. Khi vận hành một cách thông minh, KOL in-house sẽ trở thành bàn đạp vững chắc đưa doanh nghiệp tiến xa trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.